Účto 2010 - novinky a změny v programu pro rok 2010

22. prosince 2009
Zde najdete přehled nejdůležitějších novinek a změn v účetním programu Účto Tichý 2010.

Legislativní parametry pro rok 2010

Účto

 • Maximální vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění: 1.707.048 Kč
 • Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro osobu, za kterou je plátce stát: 5.355 Kč
 • Redukční hranice pro nemocenské dávky:
  1. redukční hranice: 791 Kč
  2. redukční hranice: 1186 Kč
  3. redukční hranice: 2371 Kč
 • Rozhodný příjem pro důchodové pojištění jednatelů, společníků: 6.000 Kč.
 • Měsíční daňové zvýhodnění na dítě: 967 Kč

Nové vzory tiskopisů

 • Vyúčtování zálohové daně 5459: vzor 15
 • Počet zaměstnanců 5490/1: vzor 9
 • Vyúčtování srážkové daně 5466: vzor 12
 • Žádost o poukázání vypl. bonusu 5241: vzor 4
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění 5460/1: vzor 14

Slevy na pojistném

Posledním měsícem, za který může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném, je prosinec 2009.

Po skončení roku 2009 bude volba /Slevy na pojistném přesunuta v Účtu z hlavního menu mezd do bloku /Sociální pojištění.

e-Podání PVPOJ

Mzdový tiskopis ČSSZ Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách můžete podat i elektronicky přes Portál veřejné správy.

Tisk ELDP s barevným pozadím

Pro tisk ELDP ve formátu PDF jsme přidali další variantu /Kopie s barevným pozadím určenou pro barevné tiskárny a odevzdání na OSSZ.

První 3 dny karantény

Od 9. října 2009 se zvyšuje náhrada za první tři dny karantény z 25% na 60% redukovaného průměrného výdělku.

Nemocenské dávky 2010

Dávky vyplácí ČSSZ od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, předtím platí náhrady za dobu nemoci zaměstnavatel, první tři dny nemoci jsou bez náhrady.

Oproti loňsku ubyly vyšší sazby dávek při dlouhodobé nemoci a vyšší vyměřovací základ pro mateřskou. Denní dávka je nyní sjednocená na 60% redukovaného denního vyměřovacího základu.

AltF1 v osobní evidenci

Funkci AltF1-hromadně přepsat údaj jsme zpřístupnili i pro seznamy z osobní evidence. Použijete ji např. při fúzi zdravotních pojišťoven pro hromadnou změnu čísla pojišťovny v osobní evidenci.

Potvrzení pro Úřad práce

Nové Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti určené pro Úřad práce.

Doklad o výši příjmu pro Úřad práce

Nová verze tiskopisu pro Úřad práce obsahuje v bloku D1 – údaje od zaměstnavatele doplňující údaje:

 • ap – úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnanec sám za sebe z příjmů ze závislé činnosti
 • am – částka, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 (6) ZDP

Vrácený bonus, zúčtování záloh

Vrácené přeplatky na daňových bonusech účtujeme obvykle s druhem DM (daň z mezd) a záporným znaménkem. Při přenosu plateb z deníku do sloupce 9 („na zálohách bylo odvedeno“) tiskopisu MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti proto vynecháváme záporné částky, považujeme je za vrácené bonusy.

Zdroj: www.ucto2000.cz