IBAN a SWIFT

Jak zadat údaje o bankovních účtech IBAN a SWIFT do účta?

První možnost - založte další účet

V menu Ostatní/Parametry/Firma zadejte další číslo účtu. Do údaje Banka zadejte BIC (SWIFT) a do údaje Účet IBAN.

Tyto údaje se pak na faktuře budou zobrazovat následovně:

 FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
|------------------------------------------------|-
| Dodavatel IČO       DIČ         |
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| Peněžní ústav CEKOCZPP            |
|  Číslo účtu CZ93 0300 0000 0002 3322 8997  |
|----------------------------------------|-------|-

Druhá možnost - zadejte údaje do textu v hlavičce faktury

V detailu faktury volte Hlavička, stiskněte klávesy Shift+TAB, vyberte Hlavička a zadejte IBAN a SWIFT.

Tyto údaje se pak na faktuře budou zobrazovat následovně:

|----------------------------------------|------------------------
| BIC (SWIFT) CEKOCZPP          |
| IBAN CZ93 0300 0000 0002 3322 8997   | Platební podmínky
|                    | Den splatnosti
|                    |
|-                    | Způsob úhrady
|                    | Datum vystavení dokladu
|                    | Datum uskutečnění zdani
|----------------------------------------|------------------------

Třetí možnost - zadejte údaje do spisové značky

V menu Ostatní/Parametry/Firma zadejte IBAN a BIC do údaje Spisová značka.

Tyto údaje se pak na faktuře budou zobrazovat následovně:

|
| Počet stran
|  Vystavil
|   Telefon
|    Email                  Razítko a podpis
|
| BIC (SWIFT) CEKOCZPP
| IBAN CZ93 0300 0000 0002 3322 8997
|
|-----------------------------------------------------------------