Účto a DPH

Účto a změny sazeb DPH od 2010

Od 1.1.2010 se zvyšuje základní sazba daně z 19% na 20% a snížená sazba z 9% na 10%. Tuto změnu je potřeba promítnout do programu Účto ještě před upgrade 2010, nejlépe ihned.

Nové sazby DPH zadejte ručně ve volbě Ostatní/Parametry/Zákony/Sazby daně z přidané hodnoty/Změnit - pořiďte novou větu (F2) s údaji DatumOd:=1.1.2010, Zakladni=20, Snizena=10.

Změnu zkontrolujte v sestavě Ostatní/Parametry/Zákony/Sazby daně z přidané hodnoty/Opis

Zaokrouhlování DPH

Od 1.1.2009: "výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích."

Do 31.12.2008: "výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře."

DPH a zálohy po 1.1.2009

V zákoně o DPH Ve znění platném od 1.1.2009 je pro daňovou evidenci důležitý § 21 odst. 2.

Plátce, který nevede účetnictví může přiznat daň už ke dni přijetí úplaty (pokud nastal dříve než DUZP). Přizná-li daň ke dni přijetí platby, musí k tonuto dni učinit všechny zákonem požadované kroky s přiznáním spojené.

I nadále nemá plátce vedoucí daňovou evidenci povinnost vystavovat daňový doklad při přijetí platby. Pokud ho ale vystaví, je doklad platný a plátce je povinný daň z přijaté platby přiznat a zaplatit.

Nově je stanovena povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů, bez podmínky vyžádání plátcem. Zde je také v odstavci 1 písmeno b) uvedeno, že pokud z přijaté platby daň nepřizná (neuvede mezi své zdanitelné plnění), doklad vystavit nesmí.

Přiznání k DPH v roce 2009

Pro přiznání k DPH za zdaňovací období v roce 2009 použijte tiskopis 5401 vzor 15. Termíny předložení, postupy v programu Účto, elektronické podání, metodika.

Elektronické podání přiznání k DPH

Přiznání k DPH můžete z Účta podat elektronicky přes webové stránky Ministerstva financí. Postup se zaručeným elektronickým podpisem.

Členění zdanitelných plnění ve Financích

Správné členění zdanitelných plnění pro Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení, správné způsoby zápisu v souborech Financí programu Účto.

Výpočet DPH u vystavených daňových dokladů

Za správnost výpočtu DPH na běžném dokladu odpovídá ten, kdo ho vystavil. Daň lze počítat z ceny včetně daně i ceny bez daně. Možnosti v programu Účto.

Pořízení zboží z EU od roku 2009

Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř44/ř45) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

Přijetí služby z EU od roku 2009

Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Přiznání k DPH – daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř44/ř45) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

Dovoz zboží ze zemí mimo EU od roku 2009

Dovoz zboží ze zemí mimo EU. Legislativa, program Účto – postup zápisu ve financích, adresář firem, záznamní povinnost.

Plnění osvobozená od daně od roku 2009

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet patří do řádku 50 přiznání k DPH. Způsob zápisu vět v účtu.

Poskytnutí služby do EU od roku 2009

Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě. Automatické naplnění řádku 21 přiznání k DPH v programu Účto.

Souhrnné hlášení DPH

Nový formulář „souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty“. Kdo ho předkládá, v jakých termínech, jak ho lze opravit. Příklad v účtu, příčiny chyb.

Dodatečné přiznání k DPH

Způsob zpracování dodatečného přiznání k DPH v programu Účto. Příklady zaúčtování dodatečných oprav – zapomenutý doklad na výstupu, nesprávná sazba daně na vstupu.

Změna režimu – neplátce se stává plátcem

Podmínky odpočtu DPH při změně režimu u zásob, dlouhodobého i drobného majetku. Postup v programu účto – parametry, daňové přiznání, úprava výsledku pro daň z příjmů.

Kontroly DPH

Jak zkontrolovat přiznání k dani z přidané hodnoty. Jak v programu Účto odhalit chybné zápisy v tabulce DPH. Příklady sestav a chybných vět. Odstranění chyb.