Podrobnosti o funkcích Účta

Účtování probíhá podle zadávaných kódů s využitím definovaných číselníků. Všechny číselníky je možné editovat a tím si vytvářet vlastní účetní vazby. Při vytváření účetních zápisů se velmi úzce spolupracuje s databází odběratelů a dodavatelů. Na mnoha místech nabízí program uživateli předpokládané hodnoty údajů, které pak stačí pouze potvrdit. Veškeré přenosy dat a manipulace s účetními agendami jsou řešeny s maximálním ohledem na úsporu práce.

Program obsahuje také uživatelsky přívětivé vyhledávání v pořízených datech a generátor tiskových sestav a grafů. Výstupy z peněžního deníku, výkazu majetku a závazků, příjmů a výdajů, knihy faktur a evidence DPH i evidence ostatní odpovídají platným předpisům i běžným uživatelským nárokům.

Finance

Inventář

Přehledy

Tiskopisy

Ostatní

Mzdy

Mzdová evidence je k dispozici nejen pro potřeby malých organizací do 25 zaměstnanců, ale i pro organizace nad 25 zaměstnanců.

Při výpočtu mezd je možné kombinovat hodinovou, měsíční a úkolovou mzdu. Výpočet zdravotního a sociálního pojištění i záloh na daň z příjmu provádí program automaticky včetně ročního zúčtování.

Ostatní