Rozšiřující moduly k Účtu

K Účtu existují doplňující moduly, které výrazným způsobem rozšiřují jeho funkce a možnosti. Zde jsou uvedeny ty nejžádanější.

Seznam rozšiřujících modulů:

SKLAD pro ÚČTO - rozšířená skladová evidence

Vedení kompletní skladové v Účtu není příliš propracované. Doplňující modul Sklad proto slouží k vedení skladové evidence pro maloobchody i velkoobchody s vazbou na účetnictví. SKLAD obsahuje také program pro vytvoření registrační pokladny z počítače. Můžete pracovat v síti LAN libovolného typu pod operačním systémem MS DOS a MS Windows.

Co umí modul Sklad:

Počítačová pokladna pro ÚČTO – maloobchodní prodej

Pokladna je modul, který slouží k vytvoření registrační pokladny z počítače. Je to samostatný program, pomocí kterého lze

Má přímou návaznost na sklad zboží programu ÚČTO – přenos ceníku na pokladny a sběr dat o prodejích. Při markování zboží lze položky vybírat z neustále zobrazeného ceníku, nebo zadáním kódu zboží, případně sejmutí snímače čárového kódu. Program sleduje prodej podle pokladních, jednotlivých pokladen, časový, denní a měsíční prodej. Dává informace o denních tržbách včetně DPH.

Dodávají se pokladní šuplíky, zákaznické displeje a tiskárny účtenek, které s programem komunikují.

Síťová verze pro ÚČTO - instalace pro počítačovou síť

Úprava programu pro provoz v počítačové síti se sdílením dat. Je vhodný pro podnikatele, kteří potřebují mít aktuální data na všech počítačích při práci v ÚČTU.