Elektronická podání pro finanční správu v programu Účto

DRUHY DAŇOVÝCH EPODÁNÍ

Obecné ePodání

 • DADPIS – Obecná písemnost

Daň z přidané hodnoty

 • DPHDP3 – Přiznání k dani z přidané hodnoty (povinné el. podání)
 • DPHSHV – Souhrnné hlášení (povinné el. podání)
 • DPHEVD – Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a (povinné el. podání)

Daň z příjmů

 • DPFDP5 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daň silniční

 • DSLDP1 – Přiznání k dani silniční

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • DPZVD6 – Vyúčtování zálohové daně (povinné el. podání)
 • DPSVD2 – Vyúčtování srážkové daně
 • DPZMB1 – Žádost o vrácení měsíčního bonusu
 • DPZDB1 – Žádost o vrácení ročního bonusu

Důchodové spoření

 • PDSHL1 – Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (povinné el. podání)
 • PDSVD1 – Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (povinné el. podání)

ČÍSELNÍKY PRO EPODÁNÍ

V některých údajích vyžaduje elektronické podání přesnější vyplnění (většinou kód z předepsaného číselníku) než na papírových tiskopisech, kde stačí zadat text. Týká se finančního úřadu, typu daňového subjektu, obce, státu, hlavní činnosti. Údaje určené pouze pro ePodání jsou označeny ~ (vlnovkou) a jejich hodnoty se dají vyhledat a vyplnit pomocí klávesy F7 – číselník.

Využijte společných údajů, které najdete v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin jako /Finanční úřad /Poplatník /Zástupce /Sestavil. Nabídka /Finanční úřad a /Poplatník neplatí pro formuláře přiznání k dani z příjmů a k dani silniční.

POSTUP ePodání V ÚČTU (vytvoření xml souboru)

Vyberte podle typu písemnosti:

Poznámka: Vlastní název souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.

Postupte na menu /e-Podání na internetu!

POSTUP ePodání NA DAŇOVÉM PORTÁLU

 1. Spustí se stránky daňového portálu, název stránky Výběr souboru a jeho načtení. Zvolte Procházet (Vybrat soubor v jiném prohlížeči) a do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného souboru (například C:\UCTO2014\\???.xml). Dále /Otevřít a /Načíst.
 2. V /Úprava ve formuláři proveďte /Přepočet. V /Protokol chyb naleznete kritické, propustné chyby závažné i propustné chyby drobné. V /Úprava ve formuláři můžete kontrolovat a opravovat jednotlivé údaje formuláře.

  Z daňového portálu lze podání zpracovat trojím způsobem:

  • uložit a následně odeslat datovou schránkou,
  • odeslat s podpisovým certifikátem,
  • odeslat bez podpisového certifikátu.

  Chcete-li hlášení poslat přes datovou schránku, volte /Úprava ve formuláři /Uložení k odeslání do Datové schránky /Uložit na disk. Soubor ve tvaru xml (např. ??????-6412231188-20140128-114757.xml) uložte na určené místo a následně je možné jej odeslat pomocí datové schránky na příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

 3. Je-li vše v pořádku zvolte /Odeslání písemnosti. Vyberte podpisový certifikát a zadejte emailovou adresu. Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti. Po podání se zobrazí hlášení „Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet.“ Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.
 4. Nebylo-li hlášení podepsáno certifikátem, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.
 5. Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybnosti předložit správci daně.
 6. K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti.
 7. Po doručení elektronického podání na místně příslušný finanční úřad obdržíte email s obsahem: „Podání číslo xxxxx bylo doručeno na cílový finanční úřad a bylo přijato ke zpracování.“
 8. Na Daňovém portále můžete průběžně ověřovat stav Vašeho podání pomocí /Zjištění stavu podání.

CHYBOVÉ HLÁŠKY

1) Stránky daňového portálu se nespustí. Spusťte stránky mimo program Účto a vyberte /Kontrola Vašeho PC a dále /Zjistit. Provede se test vhodnosti a dostatečnosti Vašeho PC pro funkce daňového portálu. S problémy kontaktujte ePodporu.

2) „Načtený soubor obsahuje fatální chyby v uvedených položkách a bez jejich odstranění není možné jej v aplikaci zpracovat.“ V /Úprava ve formuláři můžete chyby najít, případně opravit. Lépe je chyby opravit přímo v Účtu, poté znovu vytvořit a načíst xml soubor.

EPODPORA

Internetové stránky ePodpora jsou aplikací Daňového portálu. Na ePodporu se můžete obrátit s jakýmkoliv technickým problémem v aplikacích Daňového portálu, například se může jednat o zobrazení chyby, nastavení prohlížeče Internetu, aplikace JAVA, ActiveX prvků a podobně.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

U konkrétního podání volte /e-Podání ??? a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Hláška „Při vytváření datové zprávy došlo k chybě: Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.“ znamená, že uživatelské jméno či heslo odesílatele bylo zadáno chybně.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslané podání v /Odeslané zprávy.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes daňový portál (EPO) či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem ???.XML se ukládá do podadresáře . Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Vlastní název xml souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.

NÁVODY KE KONKRÉTNÍM PODÁNÍM

V Účtu volte /Nápověda /Hledat v textech, hledané slovo: Přiznání k DPH – ePodání (nebo Souhrnné hlášení – ePodání nebo Režim přenesení – ePodání).