Účto Tichý 2016 a kontrolní hlášení DPH

30. jna 2015
Agenda kontrolního hlášení bude součástí Účta 2016.

Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky. Poprvé se bude podávat za měsíc leden 2016, lhůta je do 25. 2. 2016. Plátce-právnická osoba podává hlášení měsíčně, plátce - fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH. Více v zákoně o DPH, § 101c až § 101i.