Aktualizace Účto 2016 verze 3

22. dubna 2016
Byla vydána aktualizace účetního programu Účto Tichý ze dne 18.4.2016.

finance

 • přenosy do financí opět přes podrobný formulář Všechny údaje
 • opis vět ve financích s údaji pro Kontrolní hlášení
 • odskok při pořízení na Název a DIČ Firmy 00000 jen u Druhů s DPH (na parametr)
 • finance a podklady pro KH a DPH: nový výběr ShiftF3 podle Skupiny KH

DPH

 • odstraněné slučování nákupů s nevyplněnou Firmou v Kontrolním hlášení
 • nákupy nad 10 tisíc Kč s nevyplněnou firmou nyní v oddílu B3 (dosud B2)
 • e-Podání DPHKH1: částky s přesností na haléře (předtím zaokrouhlené na koruny)
 • do sestav /Podklady pro KH přidáváme údaj Doklad, délky údajů v parametrech
 • prodloužený údaj DokladKH v /Podkladech pro KH z 10 na 16 znaků
 • aktuální PDF pokyny k vyplnění Kontrolního hlášení

daně

 • DAP: poštovní adresa pro vrácení přeplatku daně složenkou v e-Podání
 • DAP: příjmy ze zaměstnání v zahraničí §6, vyňaté příjmy z ř31 pro ř43
 • DAP: test hranice příjmů pro nárok na bonus: ř43 (§6 po vynětí) místo ř31

mzdy

 • vyšší slevy na druhé, třetí a další dítě (13.404-17.004-20 604) poprvé se uplatní ve mzdách za květen 2016, při ročním zúčtování za celý rok
 • nový šifrovací certifikát SIFRCSSZ.CER pro e-Podání na ČSSZ
 • Příloha k žádosti o dávku ČSSZ: nové e-Podání NEMPRI16
 • nový tiskopis MFin 5558 Potvrzení k daňovému zvýhodnění k ručnímu doplnění
 • dvě varianty Rozpisu zdravotních pojišťoven: loňská sestava, s mezisoučty

tiskopisy

 • vylepšené hledání v adresáři firem ShiftF5 /Adresy podle Názvu s DIČ
 • hromadné generování PDF faktur s QR kódem v režimu DOSBox