Účto 2018 a GDPR

21. kvtna 2018

GDPR je obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. V návaznosti na něj jsme do programu Účto 2018 verze 5 připravili několik informací, pomůcek a doporučených postupů.


S účtem 2018 získáte GDPR nástroje:

Formát dat

 • účto používá vlastní formát pro uložení dat na disku (databáze PC FAND)
 • záložní kopie dat jsou mimo účto nečitelné

Omezení přístupu

 • mají-li k počítači přístup další osoby, chraňte spuštění účta vstupním heslem
 • účto umožňuje aktivovat systém uživatelů a jejich přístupových práv
 • neautorizovaným uživatelům zamezte přístup k chráněným agendám

Bezpečnost

 • zaheslování PDF při rozesílání výplatních pásek zaměstnancům e-mailem
 • obecně lze převést do PDF a zaheslovat jakýkoliv textový výstup z účta
 • data se ukládají na lokálním počítači, nehrozí únik dat na síti nebo na cloudu

Statistika provozu

 • při analýze bezpečnostních incidentů využijete statistiku používání programu
 • je propojena s agendou oprávněných uživatelů
 • je vedena za celý program i zvlášť pro každou účtovanou firmu

Právo na informovanost

 • /Události pro adresář: např. souhlas se zpracováním osobních údajů
 • report se záznamy o firmě individuálně na žádost dodavatele/odběratele
 • časová minimalizace: možnost označit a schovat nepoužívané adresy
 • opis údajů evidovaných o zaměstnanci a seznam archivovaných mezd

Právo být zapomenut

 • osobní údaje všech evidovaných subjektů (firem, zaměstnanců...) jsou spravovány centrálně v adresáři firem, což zjednodušuje a zpřehledňuje jejich editaci, skrytí či výmaz; nutno posoudit dopady na fungování programu
 • anonymizace: na žádost lze vymazat citlivé údaje, ale nerušit celou větu
 • po uplynutí povinných lhůt lze redukovat archivy a odstranit staré záznamy

Právo na přenositelnost údajů

 • export vybraných údajů z adresáře firem a z osobní evidence ve mzdách
 • formát CSV pro načtení do jiných programů
 • opis evidovaných údajů ve formátu TXT nebo PDF

Podrobný popis nástrojů