Účto 2010 - další novinky v programu pro rok 2010

30. prosince 2009

Zde najdete přehled dalších novinek a změn v účetním programu Účto Tichý 2010.


účto

Sazby DPH

Základní sazba DPH se od 1. ledna 2010 zvyšuje z 19 % na 20 %, snížená sazba z 9 % na 10 %.

Aktualizované tiskopisy

 • Přiznání k dani z příjmů 5405
 • Příloha č.1 5405/P1
 • Příloha č.2 5405/P2
 • Příloha č.3 5405/P3
 • Přiznání k DPH 5401
 • Přiznání k silniční dani 5407
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP

Mimořádné odpisy majetku

Majetek v 1. nebo 2. odpisové skupině pořízený v období od ledna 2009 do června 2010 může první majitel mimořádné odepsat za 12 resp. 24 po sobě jdoucích měsíců. V Účtu použijte ve formuláři majetku nový způsob odpisování M-mimořádně.

Výpis dat ARES

Pro firmu v adresáři můžete přes ShiftF6 (ShiftF10) vyvolat základní výpis dat z ARESu. Podmínkou je připojení počítače na internet a vyplněné IČ v adresáři firem.

Souhrnné hlášení DPH

 1. Do souhrnného hlášení se nově budou zařazovat i poskytnuté služby s místem plnění v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby (řádek 21 přiznání k DPH),
 2. Souhrnné hlášení lze podat pouze ve formě datové zprávy opatřené elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky,
 3. Souhrnné hlášení se bude podávat měsíčně (poskytuje-li plátce pouze služby do EU lze čtvrtletně).

e-Podání Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení k DPH lze podat po internetu. V Účtu připravíte příslušný soubor ve formátu .XML a pod libovolným jménem ho uložíte na disk. Na internetu České daňové správy soubor načtete, zkontrolujete, případně opatříte elektronickým podpisem a odešlete finančnímu úřadu.

Snížení daně silniční

Změny ve zvýšení/snížení sazby daně silniční pro rok 2009 podle § 6 zákona: odst.8 – registrace do 31. 12. 1989 – zvýšení o 25 % (2008 15 %) Vozidla nepoužívaná k podnikání, používaná nepodnikatelskými subjekty, autoškolami nebo fyzickými osobami: odst.9 – 3,5 až 12t – snížení o 100 %, odst.10 – nad 12t – snížení o 48 %. Od roku 2009 jsou od daně silniční osvobozena vozidla na plyn.

Tisk faktury ve formátu PDF

Nyní přinášíme PDF sestavy, ke kterým už nepotřebujete papírové předlohy. Program vytvoří kompletní dokument ve formátu PDF. Vytisknete ho na čistý papír programem Adobe Reader.

Volání PDF tiskopisů

Účto nyní podporuje dva druhy PDF tiskopisů:

PDF1:

 • původní řešení až do Účta 2009
 • vyplněná data: červená barva, možnost změn
 • dvojice souborů .PDF (prázdný formulář) a .XFDF (data)
 • a disku pod názvem tiskopisu v adresáři
 • mailování volbou /Poslat e-mailem z účta
 • funguje i v nižších verzích Windows 95/98

PDF3:

 • novinka Účto 2010
 • vyplněná data: černá barva, data nelze měnit
 • jeden PDF dokument, vhodný pro mailování a archivaci
 • na disku v souborech \SEST??.PDF
 • mailování přímo z Adobe Readeru
 • jen pro novější Windows 2000/NT/XP/Vista/7

Mailování PDF tiskopisů

Postup při mailování PDF tiskopisů závisí na zvolené variantě volání PDF tiskopisů (Ostatní /Parametry /Tisk z účta /PDF tiskopisy):

PDF1 (postaru): odesíláte dvojici souborů .PDF (prázdný formulář) a .XFDF (data) volbou /Poslat e-mailem jako dosud, předtím je třeba zavolat /PDF tiskopis, aby se na disku vytvořil soubor .XFDF

PDF3 (nové): odesíláte jen jeden .PDF dokument, který už obsahuje data, mailujete přímo z Adobe Readeru (tlačítko E-mail nebo z menu Soubor /Přiložit k e-mailu příp. /Poslat e-mailem), adresu příjemce, text, předmět a další parametry zprávy doplníte ve vašem poštovním klientovi

Duplicitní variabilní symbol

Při pořízení výdajů do deníku můžete odhalit duplicitní úhrady a zabránit tak dvojímu zaúčtování došlé faktury.

Účetní program Účto 2010 pro daňovou evidenci můžete za tuto cenu zakoupit na našich stránkách:

Zdroj: www.ucto2000.cz