Silniční daň 2009 a 2010

20. leden 2010

Přiznání za rok 2009 je nutno předložit správci daně do 1. února 2010.


Přiznání k dani silniční

Pro rok 2009 se změnil tiskopis Přiznání k dani silniční MFin 5407, platí vzor 13. Podobně Příloha k přiznání MFin 5407/1 (nyní vzor 13) a aktualizovány byly také Pokyny k vyplnění MFin 5408 (nyní vzor 16).

Snížení/zvýšení sazby daně v roce 2009

1) Snížení daně u vozidel do stáří 108 měsíců (§ 6/6)

 • 1 až 36 měsíců ... snížení o 48%,
 • 37 až 72 měsíců ... snížení o 40%,
 • 73 až 108 měsíců ... snížení o 25%.

2) Zvýšení daně u starých vozidel (§ 6/8)

U vozidel registrovaných do 31.12.1989 ... zvýšení o 25%

3) Snížení daně u vozidel nepoužívaných k podnikání (§ 6/9,10)

 • nákladní vozidla o hmotnosti od 3,5 do 12 tun ... snížení o 100%,
 • nákladní vozidla o hmotnosti nad 12 tun ... snížení o 48%.

Osvobození od daně v roce 2009 (§ 3/f)

Od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo přepravu nákladů do hmotnosti 12 tun, která

 • mají elektrický pohon,
 • mají hybridní pohon,
 • používají zkapalnělý plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG),
 • jsou vybavena motorem ke spalování benzinu a ethanolu 85.

Zpracování v Účtu

Silniční daň za rok 2009 zpracujte v Účtu 2010. Účto 2009 obsahuje již neplatný formulář vzor 12. Máte-li v /Seznamu poplatníků přiznání za rok 2008 využijte jej pro rok 2009.

 1. V menu /Ostatní /Silniční daň /Seznam poplatníků zkopírujte přiznání roku 2008 pomocí ShiftF4.
 2. Na nově vzniklém řádku přepište rok na 2009. Po několikerém stisku klávesy Enter program vydá hlášku: Změna letopočtu 2008 -> 2009. Přepočítat sazby daně pro vozidla? A. Potvrďte.
 3. V detailu formuláře (ShiftF10) zkontrolujte zkopírované údaje, opravte platby záloh, datum podpisu přiznání, údaje o zástupci, případně další údaje.
 4. Volte /Vozidla podrobně a zaktualizujte údaje podle používání vozidel v roce 2009. Pro zvýšení/snížení daně (sloupec 21) využijte číselník (F7). Podobně pro osvobození daně (sloupec 25).
 5. Proveďte kontrolu sazeb (/Tisk daňového přiznání /Kontrola sazeb) a přiznání vytiskněte jako /Pdf tiskopis.
 6. Doplatek převeďte do závazků či přeplatek do pohledávek.
 7. Připravte zálohy na rok 2010. V /Tisk daňového přiznání /Zálohy na silniční daň zadejte rok (2010), druh (PR) a firmu (Finanční úřad) a přes nabídku /Všechny zálohy přeneste do závazků.

Změny pro rok 2010

Zákon o silniční dani nebyl pro rok 2010 novelizován, platí stav do 31. 12. 2009.

Zdroj: www.ucto2000.cz